Ανακοινώσεις

Αγαπητά μέλη.

Διαβάστε εδώ το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο www.thebest.gr μετά από επικοινωνία μέλους μας με δημοσιογράφο του site

Καλή αποχή!
ΑΥ Ελλάδος


 

Αγαπητά μέλη των Ομάδων,

Πέρασε ακόμη ένας χρόνος και ήρθε η ώρα να προετοιμαστούμε για την Εθνική Συνέλευση των ΑΥ, η οποία θα γίνει φέτος στα πλαίσια του Συνεδρίου των ΑΥ, στην Αθήνα 24 με 26 Νοεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι η Εθνική Συνέλευση είναι η συλλογική συνείδηση της αδελφότητας των ΑΥ στην Ελλάδα, δρα ως φύλακας των 12 Βημάτων, των 12 Παραδόσεων, και των 12 Εννοιών της Υπηρεσίας των ΑΥ, προωθεί την ευρύτερη ενότητα και την επικοινωνία μεταξύ των Ομάδων των ΑΥ στην Ελλάδα και μεταξύ των ΑΥ Ελλάδας και των ΑΥ ως σύνολο, και μεταφέρει το μήνυμα της ανάρρωσης σε όλη την Ελλάδα. Στην Εθνική Συνέλευση αναφέρεται το Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας (ΕΕΣΥ). Η Εθνική Συνέλευση συζητά σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την υπηρεσία των ΑΥ στην Ελλάδα συνολικά, δίνει οδηγίες στο ΕΕΣΥ και εκλέγει τα μέλη του.

Στην Εθνική Συνέλευση συμμετέχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τις εγγεγραμμένες Ομάδες και Διαομάδες όλης της Ελλάδας. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια ενόψει της Συνέλευσης χρειάζεται να ενημερωθεί η Γραμματέας του ΕΕΣΥ (secretary.oagrnsb@gmail.com):

 • περίπου 6 εβδομάδες πριν, δηλαδή έως 13/10/2017 για τυχόν ψηφίσματα
 • προτάσεις που προτείνουν τα μέλη, προκειμένου να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός
 • 3 εβδομάδες πριν, δηλαδή το αργότερο έως 3/11/2017, για τα ονόματα των εκπροσώπων τους (όνομα, τηλέφωνο και email) και
 • ειδικά για τις Διαομάδες, 1 μήνα πριν, δηλαδή το αργότερο έως 25/10/2017, για την πρόθεσή τους να φιλοξενήσουν την Εθνική Συνέλευση επόμενου έτους.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε Ομάδα / Διαομάδα εκπροσωπείται από έναν εκπρόσωπο, τον οποίον έχει εκλέξει η Συνείδηση της Ομάδας. Εφόσον, βάση του κανονισμού τα μέλη της Εθνικής Συνέλευσης έχουν διετή θητεία, η κάθε Ομάδα / Διαομάδα χρειάζεται να επιβεβαιώσει την συμμετοχή των Εκπροσώπων της και για την φετινή χρονιά. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος δεν επιθυμεί ή αδυνατεί να συνεχίσει την υπηρεσία, τότε χρειάζεται να οριστεί αντικαταστάτης του. Επίσης στην περίπτωση που μία Ομάδα / Διαομάδα, δεν είχε στείλει κάποιον εκπρόσωπο στην προηγούμενη Εθνική Συνέλευση, μπορεί φέτος να το κάνει.

Επιπλέον να επισημάνουμε ότι η φετινή Εθνική Συνέλευση θα είναι εκλογική, δηλαδή θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την εκλογή μελών για το ΕΕΣΥ για θέσεις υπηρεσίας που είτε έληξε η θητεία των μελών είτε αυτά παραιτήθηκαν, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις Ομάδες/Διαομάδες κατά την εκλογή των αντιπροσώπων τους. Το για ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες θα διενεργηθούν εκλογές θα σας το γνωστοποιήσουμε με νεότερη επιστολή μας.

Οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος Εκπρόσωπος Ομάδας / Διαομάδας είναι:

 • να είναι μέλος της αδελφότητας τουλάχιστον ένα χρόνο,
 • να έχει συμπληρώσει 3 μήνες αποχής,
 • να έχει προσφέρει για τουλάχιστον τρεις μήνες υπηρεσία σε επίπεδο Ομάδας ή παραπάνω και
 • να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Κατά τον κανονισμό οι εκπρόσωποι στην εθνική συνέλευση επιλέγονται με βάση την ορθή τους κρίση, τη σταθερότητά τους, την προθυμία τους και την πίστη τους στα 12 Βήματα και τις 12 παραδόσεις των ΑΥ. Με την επιστροφή τους από την Εθνική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι στην Εθνική Συνέλευση θα αναφέρονται στις Ομάδες και τις Διαομάδες τους σχετικά με τη συνέλευση, θα ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε αιτήματα που προέρχονται από τις Ομάδες και τις Διαομάδες και θα επικοινωνούν με το ΕΕΣΥ.

Επίσης στην Εθνική Συνέλευση συμμετέχουν ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και οι Πρόεδροι Επιτροπών των εγγεγραμμένων Διαομάδων, και τα μέλη του ΕΕΣΥ.

Η συνέλευση είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη της αδελφότητας που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. Όλα τα μέλη μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις επιτροπές. Μόνο όμως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στην Εθνική Συνέλευση.

Τέλος σημειώνουμε ότι φέτος παράλληλα με την Εθνική μας Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έγκαιρη ανταπόκριση και την υπηρεσία.

Με αγάπη
Κατερίνα, Πρόεδρος Επιτροπής Κανονισμών
Κίκα, Γραμματέας


 

Αγαπητά μέλη των ΑΥ Ελλάδος,

Το Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των μελών των ΑΥ Ελλάδος, διαθέτει μία λίστα υποστηρικτών, η οποία δίδεται σε όποιον επικοινωνήσει μαζί μας ζητώντας υποστηρικτή.Η λίστα αυτή επικαιροποιείται κάθε χρόνο.

Σας παρακαλούμε στην περίπτωση που είστε διαθέσιμος υποστηρικτής και θέλετε να μπούνε τα στοιχεία σας στην λίστα να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση twelfthwithin.oagrnsb@gmail.com ή secretary.oagrnsb@gmail.com έως 10 Φεβρουαρίου 2016, με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. / email).
 2. Σε ποιό βήμα βρίσκεστε.
 3. Αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν κάποιον που ψάχνει υποστηρικτή.

Σας ευχαριστούμε
Γιάννα, Επιτροπή 12ου Εντός
Λουδοβίκα, Γραμματέας Ε.Σ.Υ.


 

Αγαπητά μέλη των ομάδων,

Στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για την Εθνική Συνέλευση των ΑΥ, η οποία προγραμματίζεται να γίνει το τελευταίο ΣαββατοΚύριακο του Νοεμβρίου παρακαλούμε κάθε ομάδα/διαομάδα να ενημερώσει τη Γραμματέα του ΕΕΣΥ (secretary.oagrnsb@gmail.com):

 • 6 εβδομάδες πριν, δηλαδή το αργότερο έως 23/10/2015 για τυχόν ψηφίσματα που προτείνουν τα μέλη, και
 • 3 εβδομάδες πριν, δηλαδή το αργότερο έως 6/11/2015, για τα ονόματα των εκλεγμένων εκπροσώπων τους (όνομα, τηλέφωνο και email).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό μας, η Εθνική Συνέλευση είναι η συλλογική συνείδηση της αδελφότητας τωνΑΥ στην Ελλάδα, δρα ως φύλακας των 12 Βημάτων, των 12 Παραδόσεων και των 12 Εννοιών της Υπηρεσίας των ΑΥ, προωθεί την ευρύτερη ενότητα και την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων των ΑΥ στην Ελλάδα κα μεταξύ των ΑΥ Ελλάδας και των ΑΥ ως σύνολο και μεταφέρει το μήνμα της ανάρρωσης σε όλη την Ελλάδα.

Στην Εθνική Συνέλευση αναφέρεται το Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας (ΕΕΣΥ). Η Εθνική Συνέλευση συζητά σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την υπηρεσία των ΑΥ στην Ελλάδα συνολικά, δίνει οδηγίες στο ΕΕΣΥ και εκλέγει τα μέλη του. Στην Εθνική Συνέλευση συμμετέχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τις εγγεγραμμένες ομάδες και διαομάδες όλης της Ελλάδας. Κάθε ομάδα εκπροσωπείται από έναν έκπρόσωπο τον οποίο έχει εκλέξει σε ομάδα εργασίας της τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν τη Εθνική Συνέλευση.

Οι προυποθέσεις για να είναι κάποιος εκπρόσωπος ομάδας είναι:

 • να είναι μέλος της αδελφότητας τουλάχιστον ένα χρόνο,
 • να έχει συμπληρώσει 3 μήνες αποχής,
 • να έχει προσφέρει για τουλάχιστον τρεις μήνες υπηρεσίας σε επίπεδο ομάδας η παραπάνω καi
 • να χειρίζεται υπολογιστές (δηλαδή να έχει email).

Κατά τον κανονισμό, οι εκπρόσωποι στην εθνική συνέλευση θα επιλέγονται με βάση την ορθή τους κρίση, τη σταθερότητά τους, την προθυμία τους και την πίστη τους στα 12 Βήματα και τις 12 Παραδόσεις των ΑΥ. Με την επιστροφή τους από την Εθνική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι στην Εθνική Συνέλευση θα αναφέρονται στις ομάδες και τις διαομάδες τους σχετικά με τη συνέλευση, θα ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε αιτήματα που προέρχονται από τις ομάδες και τις διαομάδες και θα επικοινωνούν με το ΕΕΣΥ. Η υπηρεσία τους είναι διετής και εκτός από το να παρευρίσκονται στις εθνικές συνελεύσεις, οι εκπρόσωποι παρέχουν υπηρεσίες ως οι συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της εθνικής συνέλευσης και των ομάδων που εκπροσωπούν.

Επίσης στην Εθνική Συνέλευση συμμετέχουν ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας και οι πρόεδροι επιτροπών των εγγεγραμμένων διαομάδων και τα μέλη του ΕΕΣΥ.

Η συνέλεyση είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη της αδελφότητας που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. Όλα τα μέλη μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις επιτροπές. Μόνο όμως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στην Εθνική Συνέλευση. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έγκαιρη ανταπόκριση και υπηρεσία.

Με αγάπη
Κατερίνα, Πρόεδρος Επιτροπής Κανονισμών
Λουδοβίκα, Γραμματέας


 

Αγαπητοί γραμματείς των ομάδων / διαομάδων,

Σε συνέχεια των δύο προηγουμένων επιστολών μας για την προετοιμασία της Εθνικής Συνέλευσης των ΑΥ, η οποία υπενθυμίζουμε ότι θα γίνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στα πλαίσια του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης, επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να υπενθυμίσουμε την αποστολή τυχόν ψηφισμάτων / θεμάτων που προτείνουν τα μέλη των ομάδων σας να συζητηθούν στην Εθνική Συνέλευση μέχρι τις 23/10/2015.

Επίσης θα θέλαμε να δούμε μαζί το οικονομικό σκέλος της μετάβασης των εκπροσώπων των ομάδων σας στην Εθνική Συνέλευση.

Υπάρχουν μέλη που θα εκπροσωπήσουν τις ομάδες / διαομάδες σας και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος; Πόσα μέλη είναι αυτά και πως θα μπορούσε το ΕΕΣΥ να βοηθήσει;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κατερίνα, Πρόεδρο της Επιτροπής Κανονισμών (Bylaws.OAGrNSB@gmail.com / 697 7745312) και τη Λουδοβίκα, Γραμματέα (Secretary.OAGrNSB@gmail.com / 697 2852542).

Με αγάπη για την αδελφότητα
Κατερίνα, Πρόεδρος Επιτροπής Κανονισμών
Λουδοβίκα, Γραμματέας


 

Αγαπητά Μέλη,

Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου των ΑΥ που γίνεται από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2015 στην Θεσσαλονίκη, αναζητεί έμπιστους υπηρέτες για να μοιραστούν την εμπειρία και την ελπίδα τους σε κεντρικά μοιράσματα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Συνημμένα σας στέλνουμε το πρόγραμμα του Συνεδρίου και ακολουθεί το σημείωμα της οργανωτικής επιτροπής για να δείτε ποια είναι τα θέματα για τα οποία θα μπορείτε να μοιραστείτε εφόσον ενδιαφέρεστε.

Υπενθυμίζουμε ότι όποιο μέλος επιθυμεί να αναλάβει αυτή την υπηρεσία, χρειάζεται

 • να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο τρέχουσας αποχής,
 • να έχει υποστηρικτή,
 • να δουλεύει τα βήματα κα
 • να παρακολουθεί τακτικά τις συναντήσεις των ΑΥ.

Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε ομιλητές από διάφορα ποικιλία στα προφίλ ανάρρωσης (άτομα με βουλιμία, νεότερα ή μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη, άνδρες κτλ.), έτσι ώστε να μπορούν να ταυτιστούν/εμπνευστούν περισσότερα μέλη. Παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Λουδοβίκα (secretary.oagrnsb@gmail.com) μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2015

Με αγάπη για την αδελφότητ
Λουδοβίκα Γραμματέας ΕΕΣΥ

Σημείωμα οργανωτικής επιτροπής:
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 4 ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ)

 • 1 ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ,
 • 1 ΜΕΛΟΣ: ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,
 • 2 ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΑΡΑΚΙ...