Επιστολή προς Ομάδες για ΕΣ 2017

Αγαπητά μέλη των Ομάδων,

Πέρασε ακόμη ένας χρόνος και ήρθε η ώρα να προετοιμαστούμε για την Εθνική Συνέλευση των ΑΥ, η οποία θα γίνει φέτος στα πλαίσια του Συνεδρίου των ΑΥ, στην Αθήνα 24 με 26 Νοεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι η Εθνική Συνέλευση είναι η συλλογική συνείδηση της αδελφότητας των ΑΥ στην Ελλάδα, δρα ως φύλακας των 12 Βημάτων, των 12 Παραδόσεων, και των 12 Εννοιών της Υπηρεσίας των ΑΥ, προωθεί την ευρύτερη ενότητα και την επικοινωνία μεταξύ των Ομάδων των ΑΥ στην Ελλάδα και μεταξύ των ΑΥ Ελλάδας και των ΑΥ ως σύνολο, και μεταφέρει το μήνυμα της ανάρρωσης σε όλη την Ελλάδα. Στην Εθνική Συνέλευση αναφέρεται το Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Υπηρεσίας (ΕΕΣΥ). Η Εθνική Συνέλευση συζητά σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την υπηρεσία των ΑΥ στην Ελλάδα συνολικά, δίνει οδηγίες στο ΕΕΣΥ και εκλέγει τα μέλη του.

Στην Εθνική Συνέλευση συμμετέχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι από τις εγγεγραμμένες Ομάδες και Διαομάδες όλης της Ελλάδας. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια ενόψει της Συνέλευσης χρειάζεται να ενημερωθεί η Γραμματέας του ΕΕΣΥ (secretary.oagrnsb@gmail.com):

  • περίπου 6 εβδομάδες πριν, δηλαδή έως 13/10/2017 για τυχόν ψηφίσματα
  • προτάσεις που προτείνουν τα μέλη, προκειμένου να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός
  • 3 εβδομάδες πριν, δηλαδή το αργότερο έως 3/11/2017, για τα ονόματα των εκπροσώπων τους (όνομα, τηλέφωνο και email) και
  • ειδικά για τις Διαομάδες, 1 μήνα πριν, δηλαδή το αργότερο έως 25/10/2017, για την πρόθεσή τους να φιλοξενήσουν την Εθνική Συνέλευση επόμενου έτους.

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε Ομάδα / Διαομάδα εκπροσωπείται από έναν εκπρόσωπο, τον οποίον έχει εκλέξει η Συνείδηση της Ομάδας. Εφόσον, βάση του κανονισμού τα μέλη της Εθνικής Συνέλευσης έχουν διετή θητεία, η κάθε Ομάδα / Διαομάδα χρειάζεται να επιβεβαιώσει την συμμετοχή των Εκπροσώπων της και για την φετινή χρονιά. Στην περίπτωση που κάποιο μέλος δεν επιθυμεί ή αδυνατεί να συνεχίσει την υπηρεσία, τότε χρειάζεται να οριστεί αντικαταστάτης του. Επίσης στην περίπτωση που μία Ομάδα / Διαομάδα, δεν είχε στείλει κάποιον εκπρόσωπο στην προηγούμενη Εθνική Συνέλευση, μπορεί φέτος να το κάνει.

Επιπλέον να επισημάνουμε ότι η φετινή Εθνική Συνέλευση θα είναι εκλογική, δηλαδή θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την εκλογή μελών για το ΕΕΣΥ για θέσεις υπηρεσίας που είτε έληξε η θητεία των μελών είτε αυτά παραιτήθηκαν, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις Ομάδες/Διαομάδες κατά την εκλογή των αντιπροσώπων τους. Το για ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες θα διενεργηθούν εκλογές θα σας το γνωστοποιήσουμε με νεότερη επιστολή μας.

Οι προϋποθέσεις για να είναι κάποιος Εκπρόσωπος Ομάδας / Διαομάδας είναι:

  • να είναι μέλος της αδελφότητας τουλάχιστον ένα χρόνο,
  • να έχει συμπληρώσει 3 μήνες αποχής,
  • να έχει προσφέρει για τουλάχιστον τρεις μήνες υπηρεσία σε επίπεδο Ομάδας ή παραπάνω και
  • να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Κατά τον κανονισμό οι εκπρόσωποι στην εθνική συνέλευση επιλέγονται με βάση την ορθή τους κρίση, τη σταθερότητά τους, την προθυμία τους και την πίστη τους στα 12 Βήματα και τις 12 παραδόσεις των ΑΥ. Με την επιστροφή τους από την Εθνική Συνέλευση, οι εκπρόσωποι στην Εθνική Συνέλευση θα αναφέρονται στις Ομάδες και τις Διαομάδες τους σχετικά με τη συνέλευση, θα ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε αιτήματα που προέρχονται από τις Ομάδες και τις Διαομάδες και θα επικοινωνούν με το ΕΕΣΥ.

Επίσης στην Εθνική Συνέλευση συμμετέχουν ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και οι Πρόεδροι Επιτροπών των εγγεγραμμένων Διαομάδων, και τα μέλη του ΕΕΣΥ.

Η συνέλευση είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη της αδελφότητας που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. Όλα τα μέλη μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις επιτροπές. Μόνο όμως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στην Εθνική Συνέλευση.

Τέλος σημειώνουμε ότι φέτος παράλληλα με την Εθνική μας Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έγκαιρη ανταπόκριση και την υπηρεσία.

Με αγάπη
Κατερίνα, Πρόεδρος Επιτροπής Κανονισμών
Κίκα, Γραμματέας