Μετάβαση Εκπροσώπων ΑΥ

Αγαπητοί γραμματείς των ομάδων / διαομάδων,

Σε συνέχεια των δύο προηγουμένων επιστολών μας για την προετοιμασία της Εθνικής Συνέλευσης των ΑΥ, η οποία υπενθυμίζουμε ότι θα γίνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στα πλαίσια του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης, επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να υπενθυμίσουμε την αποστολή τυχόν ψηφισμάτων / θεμάτων που προτείνουν τα μέλη των ομάδων σας να συζητηθούν στην Εθνική Συνέλευση μέχρι τις 23/10/2015.

Επίσης θα θέλαμε να δούμε μαζί το οικονομικό σκέλος της μετάβασης των εκπροσώπων των ομάδων σας στην Εθνική Συνέλευση.

Υπάρχουν μέλη που θα εκπροσωπήσουν τις ομάδες / διαομάδες σας και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος; Πόσα μέλη είναι αυτά και πως θα μπορούσε το ΕΕΣΥ να βοηθήσει;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κατερίνα, Πρόεδρο της Επιτροπής Κανονισμών (Bylaws.OAGrNSB@gmail.com / 697 7745312) και τη Λουδοβίκα, Γραμματέα (Secretary.OAGrNSB@gmail.com / 697 2852542).

Με αγάπη για την αδελφότητα
Κατερίνα, Πρόεδρος Επιτροπής Κανονισμών
Λουδοβίκα, Γραμματέας