Ανωνυμία

Η Ανωνυμία, η οποία αναφέρεται στις Παραδόσεις 11 και 12, είναι ένα εργαλείο που εγγυάται ότι θα βάζουμε τις αρχές πάνω από τις προσωπικότητες. Η προστασία της ανωνυμίας προσφέρει σε κάθε έναν από εμάς την ελευθερία της έκφρασης και μας προστατεύει από τα κουτσομπολιά. Η ανωνυμία μας διαβεβαιώνει, ότι μόνο εμείς, ως μέλη των ΑΥ, έχουμε το δικαίωμα να γνωστοποιούμε το ότι είμαστε μέλος των ΑΥ στο περιβάλλον μας. Η ανωνυμία στο επίπεδο του τύπου, του ραδιοφώνου, των ταινιών, της τηλεόρασης και άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης σημαίνει, ότι δεν επιτρέπουμε ποτέ να αποκαλύπτονται τα πρόσωπα ή τα επίθετά μας, όταν συστηνόμαστε ως μέλη των ΑΥ. Αυτό προστατεύει το άτομο και την Αδελφότητα.

Μέσα στην Αδελφότητα ανωνυμία σημαίνει πως, ό,τι κι αν μοιραζόμαστε με άλλα μέλη των ΑΥ, θα είναι σεβαστό και εμπιστευτικό. Αυτά που ακούμε σε μία συνάντηση, πρέπει να μένουν εκεί. Ωστόσο κατανοούμε, ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε στην ανωνυμία να περιορίζει την αποτελεσματικότητα της Αδελφότητάς μας. Δεν είναι σπάσιμο της ανωνυμίας, να χρησιμοποιούμε τα πλήρη ονόματά μας μέσα στην ομάδα μας ή σε σώματα υπηρεσίας των ΑΥ. Δεν είναι σπάσιμο της ανωνυμίας, να επιστρατεύσουμε τη βοήθεια του 12ου Βήματος για μέλη που έχουν ανάγκη, με την προϋπόθεση, ότι είμαστε προσεκτικοί και αποφεύγουμε να συζητήσουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες.

Μία άλλη διάσταση της ανωνυμίας είναι, ότι είμαστε όλοι ίσοι στην Αδελφότητα, είτε είμαστε νεοφερμένοι είτε παλιά μέλη. Η θέση μας εκτός ΑΥ δεν παίζει κανέναν ρόλο στους ΑΥ, δεν έχουμε αστέρες ή επώνυμους. Ερχόμαστε κοντά απλώς επειδή είμαστε ψυχαναγκαστικοί υπερφάγοι.