Νέα Θεματική Ομάδα - Δραγατσανίου

Αγαπημένα μέλη,

Καλησπέρα.

Από Τετάρτη 09 Νοέμβρη και κάθε Τετάρτη για ένα τουλάχιστον μήνα στις 11:00 το πρωί θα ανοίξει ξανά η αγαπημένη πρωινή ομάδα της Αθήνας (Δραγατσανίου). Η ομάδα θα είναι ανοιχτή σε μοιράσματα και θα γίνει μελέτη του ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΑΥ. Θα συντονίζουν πρόθυμα μέλη σε υπηρεσία.

Εκ μέρους της Διαομάδας Δραγατσανίου.
Επιτροπή Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, ΕΕΣΥ