Εργαστήριο Παραδόσεων, Ομάδα Χανίων

Οι 12 παραδόσεις για καλές σχέσεις στους ΑΥ και στη ζωή.

Εργαστήριο για τις 12 Παραδόσεις των ΑΥ, στα Χανιά , σε δύο μέρη, την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Ιουνίου, ώρα 5-8 μμ.

Ευπρόσδεκοι όλοι .
Ομάδα ΑΥ Χανίων