Ναύπλιο

Διεύθυνση: Σταικοπούλου 2, Βουλευτικό (κοντά στην Πλατεία Συντάγματος)
Τρίτη: 19:30 - 20:45
 

Πληροφορίες: Σοφία - 693 6064902

e-mail:aynafplio2016@gmail.com