Τι προσφέρουν οι ΑΥ;

Προσφέρουμε ανεπιφύλακτη αποδοχή και υποστήριξη μέσω των διαθέσιμων συναντήσεων των ΑΥ, οι οποίες είναι αυτο-υποστηριζόμενες μέσω εθελοντικών συνεισφορών. Εμείς στους ΑΥ έχουμε πειστεί ότι έχουμε μια τρίπτυχη ασθένεια-σωματική, συναισθηματική και πνευματική. Δεκάδες χιλιάδες έχουν διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα των Δώδεκα Βημάτων των ΑΥ προσφέρει ανάρρωση και στα τρία επίπεδα. Τα Δώδεκα Βήματα ενσωματώνουν ένα σύνολο αρχών που, όταν ακολουθείται, προάγει την εσωτερική αλλαγή. Οι υποστηρικτές μας βοηθάνε  να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές. Καθώς οι παλιές νοοτροπίες απορρίπτονται, διαπιστώνουμε συχνά ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για υπερβολικό φαγητό. Όσοι από εμάς επιλέγουμε να αναρρώνουμε μια ημέρα τη φορά χρησιμοποιούμε τα Δώδεκα Βήματα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να επιτύχουμε έναν νέο τρόπο ζωής και διαρκή ελευθερία από την εμμονή του φαγητού. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πρόσκλησή Μας Προς Εσένα, η οποία συνοψίζει ότι προσφέρουν οι ΑΥ και πώς μπορούν να βοηθήσουν όσους εξακολουθούν να υποφέρουν απο την ψυχαναγκαστική υπερφαγία να αναρρώσουν.