Γιατί οι ΑΥ είναι ανώνυμοι;

Η ανωνυμία επιτρέπει στην Αδελφότητα να λειτουργεί μέσα από τις αρχές και όχι τις προσωπικότητες. Το κοινωνικό και το οικονομικό υπόβραθο των μελών δεν έχουν καμία σημασία στους ΑΥ - είμαστε όλοι ψυχαναγκαστικοί υπερφάγοι. Η ανωνυμία στο επίπεδο του τύπου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και των άλλων μέσων επικοινωνίας παρέχει τη διαβεβαίωση ότι δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα των μελών των ΑΥ.