Πώς χρηματοδοτούνται οι ΑΥ;

Οι Ανώνυμοι Υπερφάγοι δεν έχουν συνδρομή ή τέλη εγγραφής. Είναι εντελώς αυτοχρηματοδοτούμενοι μέσω των πωλήσεων της βιβλιογραφίας και τις συνεισφορές των μελών. Οι περισσότερες ομάδες "περνούν το καλάθι" στις συναντήσεις για την κάλυψη των εξόδων. Οι ΑΥ δεν ζητούν και δεν δέχονται έξωθεν χορηγίες.