Είναι οι ΑΥ μια θρησκευτική οργάνωση;

Οι ΑΥ δεν είναι μια θρησκευτική οργάνωση, δεδομένου ότι δεν απαιτείται καμία συγκεκριμένη θρησκευτική πεποίθηση ως προϋπόθεση για την ένταξη. Οι ΑΥ έχουν μέλη που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες  καθώς και άθεους και αγνωστικιστές. Το πρόγραμμα ανάρρωσης των ΑΥ βασίζεται στην αποδοχή ορισμένων πνευματικών αξιών. Τα μέλη είναι ελεύθερα να ερμηνεύσουν αυτές τις αξίες όπως νομίζουν καλύτερα, ή να μην το πιστεύουν  καθόλου, αν το επιλέξουν. Πολλά άτομα που έρχονται στους ΑΥ έχουν επιφυλάξεις σχετικά με την αποδοχή μιας δύναμης μεγαλύτερης από τους ίδιους. Στους ΑΥ η εμπειρία έχει δείξει ότι όσοι είχαν ανοικτό μυαλό για το θέμα αυτό και  συνέχισαν να έρχονται στις συναντήσεις των ΑΥ  δεν το βρήκαν δύσκολο να δουλέψει γι' αυτούς δίνοντας  τη δική τους ερμηνεία σε αυτή τη πολύ προσωπική υπόθεση.