Οι Ανώνυμοι Υπερφάγοι συνδέονται με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς ή με οποιαδήποτε άλλη Aνώνυμη Aδελφότητα ή ιατρική ομάδα που ασχολείται με την παχυσαρκία;

Όχι. Οι Ανώνυμοι Υπερφάγοι δεν συνδέονται με κανένα οργανισμό ή ομάδα. Η πολιτική μας είναι "συνεργασία, αλλά όχι σύνδεση". Με τα χρόνια οι Ανώνυμοι Αλκοολικοί μας έδωσαν ανεκτίμητη βοήθεια και καθοδήγηση για τα οποία είμαστε ευγνώμονες. Τα γραφεία υπηρεσιών των ΑΑ σε τοπικό επίπεδο υπήρξαν και συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικά στις ομάδες ΑΥ και στα μέλη μας που προσφέρουν υπηρεσία στους ΑΥ.