Αν έχω φίλους ή μέλη της οικογένειάς μου που χρειάζονται τους ΑΥ, θα τους στέλνατε πληροφορίες;

Με σεβασμό στις αρχές των ΑΥ περί ανωνυμίας και της "προσέλκυσης παρά διαφήμισης", το Παγκόσμιο Γραφείο Υπηρεσίας δεν μπορεί να στείλει υλικό σε κανέναν άλλον εκτός από το άτομο που το ζητάει.  Μπορείς φυσικά να μοιραστείς τις πληροφορίες για τους ΑΥ καθώς και την προσωπική σου εμπειρία στους ΑΥ με αυτούς για τους οποίους ενδιαφέρεσαι. Ίσως με τη δική σου ενθάρρυνση να επιλέξουν να βρουν βοήθεια μέσω των ΑΥ ή μέσω κάποιας άλλης μεθόδου.