Πώς ορίζουν οι ΑΥ την αποχή και την ανάρρωση;

Σύμφωνα με την 1988b πολιτική της Συνδιάσκεψης Εργασίας  Παγκόσμιας Υπηρεσίας (όπως τροποποιήθηκε το 2002, 2009 και 2011) "Αποχή στους Ανώνυμους υπερφάγους είναι η δράση για την αποφυγή του ψυχαναγκαστικού φαγητού και των ψυαχαναγκαστικών διατροφικών συμπεριφορών καθώς δουλεύουμε για να φτάσουμε ή για να διατηρήσουμε ένα υγιές σωματικό βάρος. Πνευματική, συναισθηματική και σωματική ανάρρωση είναι το αποτέλεσμα του να ζει κανείς το πρόγραμμα των 12 Βημάτων των Ανώνυμων Υπερφάγων"