Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας "ανοικτής" ομάδας και μιας "κλειστής'' ομάδας;

Η ακόλουθη δήλωση πολιτικής που ορίζει τις ανοικτές και τις κλειστές ομάδες υιοθετήθηκε στη Συνδιάσκεψη Εργασίας Παγκόσμιας Υπηρεσίας του 1982 και αναθεωρήθηκε το 1989:

  • Ανοικτή ομάδα είναι η ομάδα που είναι ανοικτή στον καθέναν.
  • Κλειστή ομάδα είναι η ομάδα που είναι ανοικτή στον καθέναν που έχει την επιθυμία να σταματήσει να τρώει ψυχαναγκαστικά, ή στον καθέναν που νομίζει ότι ίσως να έχει πρόβλημα με ψυχαναγκαστική υπερφαγία.