Τι κάνει ο/η γραμματέας μιας ομάδας;

Στις περισσότερες ομάδες ο/ η γραμματέας είναι ο/ η κύριος/α  εθελοντής/εθελόντρια για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πολλές ομάδες έχουν διαπιστώσει πως το καλύτερο είναι να επιλέξουν μια/έναν γραμματέα, που δουλεύει ενεργά τα Δώδεκα Βήματα, είναι σε αποχή, και έχει εμπειρία άλλων υπηρεσιών στην ομάδα. Εδώ είναι μια συνοπτική λίστα με τα τυπικά καθήκοντα ενός γραμματέα ομάδας. Ο/Η γραμματέας είναι υπεύθυνη/ος για να διασφαλίσει ότι η τοπική διαομάδα, το συμβούλιο υπηρεσίας, η περιφέρεια, και το Γραφείο Παγκόσμιας Υπηρεσίας γνωρίζουν όλες τις αλλαγές σχετικά με τον τόπο συνάντησης, ημέρα, ώρα, άτομο επικοινωνίας, ή την σύνδεση με την διαομάδα / και το συμβούλιο υπηρεσίας. Ο/Η γραμματέας συντονίζει τις δραστηριότητες της ομάδας που συμπεριλαμβάνουν το άνοιγμα και την τακτοποίηση του τόπου συνάντησης, τη διεξαγωγή των απαραίτητων εκλογών, ή την τοποθέτηση μελών σε θέσεις υπηρεσίας της ομάδας και το να είναι επικεφαλής των συνεδριάσεων των συντονιστικών επιτροπών. Ο/Η γραμματέας κάνει τις ανακοινώσεις στις συναντήσεις ενώ διασφαλίζει πως και άλλοι, όπως οι εκπρόσωποι διαομάδων, έχουν χρόνο να κάνουν αναφορές κατά την διάρκεια της συνάντησης. Στις περισσότερες ομάδες ο/η γραμματέας κρατά όλα τα αρχεία της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου με τα γενέθλια των Ανώνυμων Υπερφάγων της ομάδας, τα εβδομαδιαία δελτία εγγραφής,τις λίστες μελών που είναι πρόθυμα να υποστηρίξουν, τα πρακτικά συνεδριάσεων συντονιστικής επιτροπής, και την αλληλογραφία από το παγκόσμιο γραφείο υπηρεσίας (προσαρμοσμένο από το Εγχειρίδιο για Μέλη, Ομάδες και Σώματα Υπηρεσίας).