Βέροια

Διεύθυνση: Οδός Βερμίου 1
 

Τρίτη: 16:00-17:30

Δείτε από εδώ το πρόγραμμα συναντήσεων
της ομάδας της Βέροιας για τον  Ιάνουάριο 2019 

Πληροφορίες: 6974 637289 

email: ao.veroias@gmail.com