Βέροια

Διεύθυνση: Οδός Βερμίου 1
 

Τρίτη: 16:00

Πληροφορίες: 6974 637289 

email: ao.veroias@gmail.com