Πρόσκληση σε κεντρικό μοίρασμα στη φυσική ομάδα νέων