Πειραιάς

Διεύθυνση: Βούλγαρη 50Β & Ευαγγελιστρίας (Πνευματικό Κέντρο Ναού - 1ος όροφος)
Τρίτη: 18:00 - 19:15
Παρασκευή: 18:00 - 19:15
Κυριακή: 10:00 - 11:15
 

e-mail: piraeusay@gmail.com