Πειραιάς

Διεύθυνση: Βούλγαρη 50Β & Ευαγγελιστρίας (Πνευματικό Κέντρο Ναού - 1ος όροφος)
Τρίτη: 18:00 - 19:15
Τετάρτη: 18:00-19:15
Παρασκευή: 18:00 - 19:15
Κυριακή: 11:00 - 12:15
Την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα: Ανοιχτή Συνάντηση
 

Η Διαομάδα Πειραιά δεν θα λειτουργήσει την Τρίτη 1/5/2018

Θεματικές ομάδες με θέμα "Συντήρηση - Διατήρηση υγιούς βάρους"
Δευτέρα: 11:00 - 12:15
Πέμπτη11:00 - 12:15

e-mail: piraeusay@gmail.com